Contact Us

A high quality manufactuer of fiberglass

Purchasing Department
 • Sun Zhaohua / General Manager

  Phone: 86-573-88181113

  Fax: 86-573-88181688

  Phone: 86- (0) 13957371668

  E-mail: zhaohua.sun@jushi.com

 • Zheng Yundong / Deputy General Manager

  Phone: 86-573-88181088

  Fax: 86-573-88181688

  Phone: 86- (0) 15968364766

  E-mail: yundong.zheng@jushi.com

 • Yang Zhen/Deputy General Manager

  Phone: 86-573-89396637

  Fax: 86-573-88181688

  Phone: 86- (0) 13857365002

  E-mail: zhen.yang@jushi.com

 • Shi Tianbo / Section Chief of Purchase

  Phone: 86-573-88115088

  Fax: 86-573-88181688

  Phone: 86- (0) 13819390008

  E-mail: tianbo.shi@jushi.com

System Management Department
 • Chu Peigen  / General Manager

  Phone: 86-573-88181036

  E-mail: qm@jushi.com

Audit and Legal Affairs Department
 • Liao Xinlin / General Manager

  Phone: 86-573-88181075

  Fax: 86-573-88181075

  Fax: 86-573-88181075

  E-mail: jcjg@jushi.com